•  

सूचना पाटी

पछिल्ला सामग्रीहरु

देवराज विश्वकर्मा

माननीय अध्यक्ष

मीना देवी सोव

माननीय सदस्य

टुन्जे कामी (बराइली)

माननीय सदस्य

मेहले पार्की

माननीय सदस्य

सुन्दर पुर्कुटी

माननीय सदस्य/प्रवक्ता मो नं ९८५१३२८७२०

सचिव

राष्ट्रिय दलित आयोग

नेपालको संविधानको धारा २५५ अनुसार नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहने छ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित अयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने एवं अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ ।