राष्ट्रिय दलित आयोग
English | √ नेपाली
map
गृहपृष्ठ » गतिविधि

गतिविधि

तालिम सम्बन्धि सूचना ( १८।०९।२०७५)

मिति: 2019-01-03

तालिम सम्बन्धि सूचना ( १८।०९।२०७५)


[ पुरा पढ्नुहोस ]

नागरिकतामा थर सच्याउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको पत्र

मिति: 2018-04-29

नागरिकतामा थर सच्याउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको पत्र


[ पुरा पढ्नुहोस ]

जातीय प्रमाण–पत्र बनाउन आवश्यक कागजात

मिति: 2017-09-13

मिति: २८।०५।२०७४   १, जातीय प्रमाण–पत्रको फारम । २, नागरिकताको फोटो कपी । ३, नागरिकतामा थर नखुलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको स्पष्ट खुलेको सिफारिस । ४, हालसालै खिचेको (अटोसाइज) दुई वटा फोटो ।  तथ्याङक शाखा रा.द.आ   ...


[ पुरा पढ्नुहोस ]