राष्ट्रिय दलित आयोग
English | √ नेपाली
map
गृहपृष्ठ » कर्मचारीहरुको विवरण

कर्मचारीहरुको विवरण

कं.स.

पद

नाम

सम्बन्धित शाखा

सम्पर्क नंम्बर

 उप-सचिव

 श्री गिरीराज ज्ञवाली

 प्रशासन  प्रमुख

01-5531148

 शाखा अधिकृत

 श्री नुमानन्द दमासे

प्रशासन शाखा

 सूचना अधिकारी

01-5531148

लेखापाल

 श्री सन्तोष आचार्य

लेखापाल

      01-5531148

शाखा अधिकृत

 श्री

कानुन शाखा

 

शाखा अधिकृत

  श्री

तथ्याङ्क शाखा  

 

नायब सुब्बा

 श्री श्रीधर पुडासैनी

जिन्सी शाखा

 

नायब सुब्बा

 श्री चिजमाया विश्वकर्मा

पुस्तकालय÷स्रोत केन्द्र

 

नायब सुब्बा

 श्री जुना के.सी.

प्रशासन शाखा

 

नायब सुब्बा

 श्री

तथ्याङ्क शाखा

 

१०

नायब सुब्बा

 श्री

जनसम्पर्क  शाखा

 

११

नायब सुब्बा

 श्री

तथ्याङ्क शाखा

 

१२

नायब सुब्बा

 श्री

लेखा शाखा

 

१३

कार्यालय सहयोगी

 श्री तुलसा हिङ्गमाङ्ग

 

 

१४

कार्यालय सहयोगी

 श्री जुनामाया विश्वकर्मा

 

 

१५

कार्यालय सहयोगी

 श्री निर्मला वि.क.

 

 

१६

कार्यालय सहयोगी

 श्री दिपक सुनार

 

 

१७

हलुका सवारी चालक

 श्री गोपी मिजार

 

 

१८

हलुका सवारी चालक

 श्री जीत बहादुर सुनार

 

 

१९

हलुका सवारी चालक

 श्री रबिन्द्र पुर्कोटी

 

 

२०

हलुका सवारी चालक

 

 

 

२१

सुरक्षा गार्ड

 श्री सुधा सार्की

 

 

२२

सुरक्षा गार्ड

 श्री इश्वर राम लुहार