नेपाल सरकार
राष्ट्रिय दलित आयोग
English | √ नेपाली
map
गृहपृष्ठ » बोर्डको सदस्यहरु

बोर्डको सदस्यहरु

क्र.सं. पद  पदाधिकारीको नाम/थर ठेगना फोन नं.
    का‍.वा‍. अध्यक्ष     श्री  गाेबिन्द सुनार  दाङ ५५३११४८
   सदस्य     श्री  मन्जीत ताम्राकार    बझाङ ५५३११४८