नेपाल सरकार
राष्ट्रिय दलित आयोग
English | √ नेपाली
map
Member Secretary not fountd

नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा

जातीय प्रमाण–पत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजात

मिति: २८।०५।२०७४
 
१, जातीय प्रमाण–पत्रको फारम ।
२, नागरिकताको फोटो कपी ।
३, नागरिकतामा थर नखुलेको अवस्थामा स्थानीय निकायको स्पष्ट खुलेको सिफारिस ।
४, हालसालै खिचेको (अटोसाइज) दुई वटा फोटो । 
तथ्याङक शाखा
रा.द.आ
Camera
फोटो ग्यालरी
video
साइट अपडेट:
22 Mar 2018

कुल आगंतुक:
004492
Link
प्रकाशनहरू
Publication
राम बहादुर विश्वकर्मा
सूचना अधिकारी
०१-५५३११४८
९८४६१६४६९६
info@ndc.gov.np
नयाँ सफ्टवेयर आधारित शिकायत!!!