National Dalit Commission
√ English | नेपाली
map
Home » Activities

Activities

Training skill Notice (02.01.2019)

Posted Date: 2019-01-03

Training skill Notice (02.01.2019)

[ more ]

नागरिकतामा थर सच्याउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको पत्र

Posted Date: 2018-04-29

नागरिकतामा थर सच्याउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको पत्र

[ more ]

नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा

Posted Date: 2017-09-17

विस्तृत जानकारीको लागि यस लिकंमा हेर्नुहोला/ckeditor/kcfinder/upload/files/psc_NEW1(1).pdf

[ more ]

जातीय प्रमाण–पत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजात

Posted Date: 2017-09-13

मिति: २८।०५।२०७४   १, जातीय प्रमाण–पत्रको फारम । २, नागरिकताको फोटो कपी । ३...

[ more ]

जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्वन्धी, कार्यविधि, २०७३

Posted Date: 2017-02-06

जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्वन्धी, कार्यविधि...

[ more ]

Notice (21.04.2073)

Posted Date: 2016-08-05

सुचि दर्ता सम्बन्धी सूचना २०७३/०७४ 

[ more ]

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Posted Date: 2016-04-15

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा  मिति: ०२/०१/२०७३

[ more ]

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Posted Date: 2016-04-15

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा  मिति: ०२/०१/२०७३

[ more ]

प्रारम्भिक छनौट सम्बन्धी सूचना (मिति : २०७२/१२/२४)

Posted Date: 2016-04-06

प्रारम्भिक छनौट सम्बन्धी सूचना  (मिति : २०७२/१२/२४)

[ more ]

Notice - TOR-Vacancy Announcement (17/12/2072)

Posted Date: 2016-03-30

विस्तृत जानकारीको लागी यस लिङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद । (Vacancy for  Project officer) विस्तृत...

[ more ]

Amendament Proposal on draft Constitution on overall Dalit issues

Posted Date: 2015-08-22

नेपालको संविधान २०७२ (प्रारम्भिक मस्यौदा)मा भएको दलित समुदाको अधिकार सम्बन्धी...

[ more ]