दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

आयोगका पदाधिकारी

देवराज विश्वकर्मा

देवराज विश्वकर्मा

मा. अध्यक्ष
मीना देवी सोव

मीना देवी सोव

मा. सदस्य
टुन्जे कामी (बराइली)

टुन्जे कामी (बराइली)

मा. सदस्य
मेहले पार्की

मेहले पार्की

मा. सदस्य
सुन्दर पुर्कुटी

सुन्दर पुर्कुटी

मा. सदस्य एवम् प्रवक्ता

मोबाइल: ९८५१३२८७२०