दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

Contact Us

Address

Kupondole, Lalitpur, Nepal

Phone

+977-1-5431148

Fax

+977-1-5433650

Email

info@ndc.gov.np

Send Message