दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

सम्पर्क गर्नुहोस्

ठेगाना

कुपण्डोल, ललितपुर, नेपाल

फोन

+९७७-१-५४३११४८, १८१०५००००३२ (टोल फ्री नम्बर)

फ्याक्स

+९७७-१-५४३३६५०

ई-मेल

info@ndc.gov.np

पठाउनुहोस