दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

दलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात थर सुचीकरण सम्बन्धि विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको पत्रकार सम्मेलन