दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

आयोग र नेपाल प्रहरी महानिरिक्षक वीच समन्वय बैंठकको झलकहरु