दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

माननीय सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूसँग आयोगका माननीय अध्यक्ष र सदस्यज्यूको भेटघाट