दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

निजी सहायकहरुकाे विवरण

इन्द्र बहादुर खड्का

मा‍. अध्यक्ष श्री देवराज विश्वकर्माज्यूको निजी सहायक

मोबाइल: ९८४४९३४९०८

रविन्द्र साेव

मा. सदस्य श्री मिना देवी साेवज्यूको निजी सहायक

मोबाइल: ९८०३७३२००९

चिजमाया विश्वकर्मा

मा. सदस्य श्री टुन्जे कामी (बराईली)ज्यूको निजी सहायक

मोबाइल: ९८६९१०१५४६

जीवन पार्की

मा. सदस्य श्री मेहले पार्कीज्यूको निजी सहायक

मोबाइल: ९८६६५५०६५२

सुरेश पुर्कुटी

मा. सदस्य श्री सुन्दर पुर्कुटीज्यूको निजी सहायक

मोबाइल: ९८६०४२३००३