दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

कर्मचारीहरुको विवरण

नारायण प्रसाद शर्मा

नारायण प्रसाद शर्मा

सचिव

मनिता श्रेष्ठ

उप-सचिव

प्रशासन तथा योजना शाखा

मोबाइल: ९८६४२६५८३७

बिमला महत (गौतम)

उप-सचिव

मोबाइल: ९८४१८९०८२५

रमेश विश्वकर्मा सुनार

शाखा अधिकृत

मोबाइल: ९८४१४२०६२२

भोज राज श्रीपाइली

भोज राज श्रीपाइली

शाखा अधिकृत

फोन: +९७७-०१-५४३११४८

मोबाइल: ९८४५०५७५७६

इमेल: info@ndc.gov.np

बाबुराम सुवेदी

लेखापाल

मोबाइल: ९८४२८८६२११

अमित परियार

नायब सुब्बा

गणेश कुमार गुर्मछान

नायब सुब्बा

प्रशासन तथा याेजना शाखा

मोबाइल: ९८४४२४५१६७

जुना के.सी.

जुना के.सी.

कम्प्यूटर अपरेटर

मोबाइल: ९८४१४६३४१७