दलितहरुका लागि: न्याय, समानता, संरक्षण र समृद्धि

राष्ट्रिय दलित आयोग

National Dalit Commission

कर्मचारीहरुको विवरण

सचिव

मनिता श्रेष्ठ

उप-सचिव

प्रशासन तथा योजना शाखा

मोबाइल: ९८६४२६५८३७

बिमला महत (गौतम)

उप-सचिव

मोबाइल: ९८४१८९०८२५

ईन्द्र प्रसाद चापागाई

शाखा अधिकृत

मोबाइल: ९८५११४६७७४

भोज राज श्रीपाइली

भोज राज श्रीपाइली

शाखा अधिकृत

फोन: +९७७-०१-५४३११४८

मोबाइल: ९८५१३२८७२१

इमेल: info@ndc.gov.np

बाबुराम सुवेदी

लेखापाल

मोबाइल: ९८४२८८६२११

अमित परियार

नायब सुब्बा

गणेश कुमार गुर्मछान

नायब सुब्बा

प्रशासन तथा याेजना शाखा

मोबाइल: ९८४४२४५१६७

जुना के.सी.

जुना के.सी.

कम्प्यूटर अपरेटर

मोबाइल: ९८४१४६३४१७